Blog

İstanbul Üniversitesi

Eğitim İmkanları

Üniversitenin eğitim dili ne?
Bazı fakülte ve bölümler dışında İstanbul Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir.

Hazırlık imkanı var mı? Hazırlığı geçmek için ne yapmak gerekiyor?
Önlisans ve lisans dersleri tamamen veya kısmen Türkçe dışı bir dilde olan bölümlerde; eğitim- öğretim yılı başlamadan önce, Yabancı Diller Bölümü tarafından yeterlilik sınavları yapılır. Bu sınavlarda başarılı olan veya dil yeterliliklerini belgeleyebilen öğrenciler önlisans ve lisans programlarında bölümlerine kayıtlarını yaptırabilirler. ÖSYM tarafından kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavları İstanbul Üniversitesine kayıt için de geçerli olan sınavlardandır. Hazırlık sınıfı yabancı dil eğitimi Yabancı Diller Bölümü tarafından verilir. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi’nde farklı dillere yönelik dil öğretimi yapılmaktadır.

Çap/yandal imkanları mevcut mu? Şartları neler?
İstanbul Üniversitesinde çap ve yandal imkanı mevcuttur. Not ortalaması belirlenen seviyenin üstünde olan öğrenciler çap ve yandal imkanından faydalanabilir.

Seçmeli ders olanakları neler?
İstanbul Üniversitesinde her bölüm hocasının uzmanlık alanına göre çeşitli seçmeli dersler açılmaktadır.

Erasmus/exchange imkanları var mı?
Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır. Yükseköğretim alanına özel olarak ise, yükseköğretimde kaliteyi artırmayı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Erasmus+ Programı altında yükseköğretim alanında hibe desteği sağlanan faaliyetler şunlardır: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1) altında yer alan; Yükseköğretim Öğrenci ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği , Ortak Yüksek Lisans Dereceleri, Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Kredi Garantisi ile Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2) altında yer alan; Stratejik Ortaklıklar, Bilgi Ortaklıkları, Özel Eylem ve Jean Monnet.
Üniversitenin Avrupa’daki 348 üniversite ile anlaşması bulunmaktadır ve bu kapsamda öğrenci, öğretim elemanı, personel ve staj hareketliliği gerçekleştirilmektedir.

Okulun burs imkanları neler?
Birim tarafından verilen burs hizmetleri her yıl Eylül ayı itibarı ile başlar ve bursların türü, öğrenci sayıları, kriterleri ve süreleri İÜREB (sks.istanbul.edu.tr/rehberlik), SKS (sks.istanbul.edu.tr) ve üniversite (www.istanbul.edu.tr) web sayfalarından duyurulur.

Verilen Burslar:
A) Başarı Bursu:
Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sıralamasında ilk 200’e girerek İstanbul Üniversitesini tercih eden öğrencilerimize aylık burs ödemesi, dizüstü bilgisayar gibi teşvik ödülleri verilmektedir. Ayrıca İstanbul Üniversitesini tercih eden öğrencilerimize yurt bursu ve yemek bursu olmak üzere iki ayrı burs verilmektedir.

B) Kredi Yurtlar Kurumu Bursları:
Kredi Yurtlar Kurumu tarafından her sene İstanbul Üniversitesi öğrencilerine ayrılan kontenjan doğrultusunda öğrenim kredisi (geri ödemeli) ve öğrenim bursu verilmektedir.

C) Özel Burslar:
Özel Kurum ve Kuruluşlar tarafından verilen bu burslar, ilgili kurumların kendi belirledikleri kriterleri çerçevesinde verilir.

Kampüs İmkanları

Üniversitenin yurt olanakları neler? Yurtlarda kimler kalabilir?
Üniversiteye il dışından gelen öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından işletilen yurtların yanı sıra çok sayıda özel yurt ve pansiyonlarda hizmet verilmektedir. Ayrıca Kredi Yurtlar Kurumu tarafından yeni kurulacak kampüs alanında büyük bir yurt binası yapılması planlanmaktadır.

Üniversitenin yemekhane, kantin, kafeterya vb. hizmetleri neler?
İstanbul Üniversitesi yemekleri kendi mutfağında hazırlanmaktadır. Üniversitede Öğrenci ve Personelin beslenme ihtiyaçları; Rektörlük Yerleşkesinde bulunan üretim mutfağında hazırlanmaktadır. Hazırlanan yemekler Üniversiteye bağlı bulunan Güney Yerleşkesi Kampüsü, Kuzey Yerleşkesi Kampüsü ve Rektörlük Yerleşkesi Kampüsü yemekhanelerinde yaklaşık bin öğrenci ve personeline sıcak olarak sunulmaktadır.
Üretim mutfağından yerleşke yemekhanelerine getirilen yemekler servise hazırlanarak servis saatinde dağıtılmaktadır. Yemek servis bölümlerinde kullanılan fırınlar yemeklerin sıcak ve taze kalmasını sağlamaktadır. Servis saatleri yerleşkedeki bölümlerin öğle tatili göz önüne alınarak Daire Başkanlığınca belirlenmektedir.
Üniversitenin her kampüsünde çeşitli kantin ve kafeteryalar bulunmaktadır.

Üniversitenin kaç farklı kampüsü var? Kampüs çevresindeki imkanlar neler?
İstanbul Üniversitesinin 3 adet kampüsü bulunmaktadır. Bunlar Beyazıt, Kadıköy ve Çapa kampüsleridir.

Kampüs(ler) içinde kütüphane/spor tesisleri/mescit mevcut mu?
Öğrenci merkezli öğretim yaklaşımını benimsemiş olan İstanbul Üniversitesi’nde öğrencilerin öğrenim yaşantıları boyunca bilgiye erişimini en etkili şekilde sağlamak için Türkiye’deki üniversite kütüphaneleri içinde en eskisi ve en büyüğü olan İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi kampüs içi ve kampüs dışında erişim olanaklarıyla öğrencilerimize hizmet vermektedir. Öğrencilerin “@ogr.iu.edu.tr” uzantılı e-posta adreslerini kullanarak, yalnızca kampüs içi değil, uzaktan erişim ile de abone elektronik veri tabanları ve e-kitap arşivlerinden bilgiye erişimleri mümkündür. Çalışma mekanı açısından da konforlu bir ortam sunan İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Akademik Dönemde Haftaiçi  8:30-20:30 ve Cumartesi günleri 11: 00-18:00 arasında hizmet vermektedir.
Ayrıca Fakülte ve Enstitülerimizin bir kısmında nadir ve ilgili akademik birimlerin çalışma alanlarına özgü eserleri barındıran Fakülte Kütüphaneleri ve Enstitü Kütüphaneleri de öğrencilerimize hem çalışma ortamı sunmakta ve hem de öğrenim alanlarıyla ilgili eserlere erişimlerine olanak vermektedir.
Üniversitemiz bünyesinde farklı birçok alanda spor imkânı bulunmaktadır. Üniversitemizde öğrenim gören uluslararası öğrenciler, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Birliği Müdürlüğü tarafından üniversitemiz içerisinde verilen spor hizmetlerinden, düzenlenen spor müsabakalarından herhangi bir sınırlama olmaksızın diğer öğrencilerimiz gibi istedikleri takdirde yararlanabilirler. Ayrıca Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalarda TÜSF (Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu) yarışma talimatları doğrultusunda yarışabilirler.

Kampüs ulaşım olanakları neler?
İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampüsüne otobüs, metro ve tramvay vasıtaları ile ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde Çapa kampüsüne de otobüs ve tramvay ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

Sosyal Hayat

Üniversitenin kulüp olanakları neler?
İstanbul Üniversitesi bünyesinde öğrenciler tarafından kurulan pek çok kulüp mevcuttur. Bu kulüpler yıl içerisinde çeşitli aktiviteler düzenlemektedir.

Birden fazla kulüpte aktif olarak rol almak mümkün mü?
Evet, birden fazla kulüpte kulüp katılım şartlarını gerçekleştirdiğiniz takdirde yer alabilirsiniz.