Blog

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Eğitim İmkanları

Üniversitenin eğitim dili ne?
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’da hem Türkçe hem de İngilizce Eğitim Programı vardır. Her iki programın da eğitim programı aynıdır, aralarındaki temel fark eğitim dilidir.

Hazırlık imkânı var mı? Hazırlığı geçmek için ne yapmak gerekiyor?
Hazırlık sınıfları zorunlu hazırlık ve isteğe bağlı hazırlık sınıfları olmak üzere ikiye ayrılır. Yabancı dil ya da kısmen yabancı dil eğitim ve öğretimi görecek olan öğrenciler zorunlu olarak en az bir yarıyıl en fazla iki yıl süreyle hazırlık sınıfına devam eder. Bu öğrenciler, zorunlu hazırlık sınıfında öğrenim görmeye başlamadan önce Yabancı Dil Yeterlilik sınavına alınırlar. Yabancı Dil Yeterlilik Sınavında başarılı olan öğrenciler, doğrudan kendi bölümlerindeki programlara devam etmeye hak kazanırken, başarısız olan öğrenciler yabancı dil seviyelerine uygun bir hazırlık sınıfında yabancı dil öğrenimi görürler. İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıflarında, okumaya hak kazandıkları bölümlerde yabancı dil hazırlık sınıfı zorunlu tutulmayan öğrenciler kendi tercihleri ile öğrenim görürler.

Çap/yandal imkanları mevcut mu? Şartları neler?
Üniversite her fakültede olmamakla birlikte bazı fakültelerinde çift anadal (ÇAP) ve yandal imkânı sunmaktadır. Çap ve yandal imkânı sağlayacak dekanlık; her akademik yılın başında çift anadal programının kontenjanlarını, başvuru tarihlerini ve varsa özel şartlarını belirterek ilân eder.

Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar anadal programında alması gereken tüm dersleri başarmış olması ve başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir. Ayrıca anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de bulunması gerekir. Öğrenci, aynı anda birden fazla çift anadal programına kaydolamaz. Ancak çift anadal diploma programında kayıtlı öğrenci şartları taşıması halinde bir yandal programına da kayıt yaptırabilir

Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için ise başvurduğu döneme kadar alması gereken tüm dersleri başarmış olması ve başvuru sırasında anadal programındaki ağırlıklı genel not ortalamasının (AGNO) en az 2.50 olması gerekir. Yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü ve en geç altıncı yarıyılın başında başvurulabilir. Ayrıca aynı anda sadece bir yandal programına kayıt yaptırabilir.

Erasmus/exchange imkanları var mı?
Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci değişim programlarıyla hem uluslararası hem de ulusal öğrenci değişim imkanları vardır. Üniversitenin doksanı aşkın üniversite ile anlaşması bulunmaktadır. Almanya, Polonya gibi ülkelerle çok sayıda anlaşması mevcuttur. Bununla birlikte Erasmus anlaşma sayısını artırma konusunda Üniversitenin çalışmaları devam etmektedir.

Okulun burs imkanları neler?
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geliştirme Vakfı okul bünyesindeki öğrencilere burs imkânı sunmaktadır. Bununla birlikte Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı aynı isimli fakültede okuyan tıp öğrencilerine burs imkânı sağlamaktadır. Ayrıca okul ihtiyacı olan öğrencilere burs olanakları açısından destek vermektedir, bunun için Rehberlik, Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimine başvurmalıdırlar. Bunlara ilaveten okul yeni burs imkanlarının ortaya çıkması durumunda (Vakıflar, YÖK, Tubitak…) öğrencilerine duyuru yapmaktadır.

Kampüs İmkanları

Üniversitenin yurt olanakları neler? Yurtlarda kimler kalabilir
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa öğrencilerine konaklama hizmeti verilen İÜC Avcılar Öğrenci Yurtları toplamda 3 blok olup 632 kız ve 340 erkek öğrenci kapasitesindedir. Binalarda odalar dörder kişiliktir. Yurt odalarında ranza, çalışma masası ve dolap mevcuttur. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar Öğrenci Yurdu ‘nda 24 saat sıcak su, kablosuz internet çamaşır yıkama ve kurutma makineleri hizmeti verilmektedir. Etüt odaları, televizyon odası bulunmaktadır. Yurtlarda kalan İÜ Cerrahpaşa öğrenciler, sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemekleri için Öğrenci Kültür Merkezinde yer alan öğrenci yemekhanesinden, diğer zamanlardaki ihtiyaçları için ise İnşaat Mühendisliği binası içinde bulunan Merkez Kantinden yararlanmaktadır.

Üniversitenin Büyükçekmece yerleşkesi içerisinde bu yerleşkede okuyan kız öğrencilere yerleşim imkânı sunan 2 Blok (A ve B) şeklinde 15 Temmuz Şehitleri Kız Öğrenci Yurdu bulunmaktadır. Bloklarda odalar 2-3 ve 4 kişilik şeklinde olup her odada mini buzdolabı ve her katta mutfak bulunmaktadır. Ayrıca yurt içerisinde spor salonu, sinema salonu, tv odaları çamaşırhane, mescit mevcut olup, 24 saat sıcak su ve internet hizmeti verilmektedir. Yurdun bahçesinde basketbol ve voleybol oyun alanı ile dış mekân spor aletleri bulunmaktadır.

Cerrahpaşa yerleşkesi içinde Türkiye Geneli ilk 200 derece ile Cerrahpaşa tıp fakültesinde okuyan kız öğrenciler için Güner Ciner Özdemir Kız Öğrenci Yurdu yerleşim imkânı sunmaktadır. Kız öğrenci yurdu tek blok olup odalar tek kişiliktir. Her katta mutfak, tuvalet ve banyo (çamaşır yıkama makinesi ve kurutma makinesi içinde) bulunmaktadır. 24 saat sıcak su ve internet hizmeti verilmektedir. Türkiye Geneli ilk 200 derece ile Cerrahpaşa tıp fakültesinde okuyan erkek öğrenciler içinse Fatih ilçesinde bulunan Celalettin Tüfekçi Erkek Öğrenci Yurdu bulunmaktadır. Odaları 2, 3 ve 4 kişilik olup, her katta tuvalet, banyo bulunmaktadır. Etüt salonu, çamaşırhane, 24 saat sıcak su ve internet hizmeti mevcuttur.

Üniversitenin yemekhane, kantin, kafeterya vb. hizmetleri neler?
Tüm kampüslerde öğle yemeği; Avcılar, Cerrahpaşa, Büyükçekmece ve Sarıyer kampüslerinde kahvaltı; Avcılar, Cerrahpaşa ve Büyükçekmece kampüslerinde akşam yemeği verilmektedir. Ayrıca yerleşkelerde kantin ve kafeterya imkanları bulunur.

Üniversitenin kaç farklı kampüsü var? Kampüs çevresindeki imkanlar neler?
Cerrahpaşa’nın sekiz adet yerleşkesi bulunmaktadır; Avcılar, Cerrahpaşa, Bahçeköy, Bakırköy, Büyükçekmece, Sultangazi, Şişli, Haseki. Üniversite Rektörlüğü ise Avcılar yerleşkesindedir.

Kampüs(ler) içinde kütüphane/spor tesisleri/mescit mevcut mu?
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın Orman Fakültesi ve Cerrahpaşa tıp fakültesi kampüsü içerisinde, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda kütüphaneleri ve Büyükçekmece Yerleşkesinde Merkez kütüphanesi mevcuttur. Ayrıca Avcılar Yerleşkesinde Çalışma salonları bulunmaktadır. Bununla birlikte uzaktan eğitim sürecinde aktif olarak online kütüphane imkânı bulunmaktadır.

Veteriner Fakültesinin ve Veterinerlik Meslek Yüksekokulunun da Avcılar Yerleşkesinde olmasının da avantajıyla binicilik kursları mevcuttur. Avcılar yerleşkesinde diğer yerleşkelere nazaran spor faaliyetleri için olanaklar daha fazladır. Ayrıca Avcılar yerleşkesinde teknokent bulunmaktadır. Aynı zamanda Avcılar ve Cerrahpaşa Yerleşkelerinde banka şubesi hizmet vermektedir. Fakültelerde öğrencilerin istek ve çabalarıyla ibadet ve dinlenme için mescitler mevcuttur.

Kampüs ulaşım olanakları neler?
Üniversite yerleşkelerin konumlarına göre öğrencilerin ve çalışanların rahatını gözeterek ulaşım olanakları için çalışmalar yapmaktadır. Avcılar ve Büyükçekmece yerleşkeleri arası Personel Ring Servis imkânı bulunmaktadır.

Sosyal Hayat

Üniversitenin kulüp olanakları neler?
Kulüpler; Meslek Kulüpleri ve Sosyal Kulüpler olmak üzere iki ayrı kategori altında kurulur. Meslek Kulüpleri, birimlerin özgün eğitim-öğretim alanlarına; Sosyal Kulüpler ise sosyal ve kültürel alanlara göre kurulur. Kulüpler öğrenci temelli açıldığı için her fakültede farklı kulüpler mevcuttur. Bununla birlikte üniversite içerisinde yüze yakın kulüp mevcuttur. Kulüpler yıl içerisinde aktif olarak çalışmaktadırlar ve online dönemde de çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Kulüpler tarafından gerçekleştirilen toplu etkinliklere katılmak için üye olma mecburiyeti yoktur.

Birden fazla kulüpte aktif olarak rol almak mümkün mü?
Bir öğrenci birden fazla kulübe üye olabilir. Üyelik için Kulüp Üyelik Formu, öğrenci belgesi, öğrencinin disiplin durumunu gösteren belge ve 1 adet vesikalık fotoğraf Kulüp Yönetimine verilmelidir.